Okmányirodai ügyintézés

Gépjárművek okmányirodai ügyintézését vállaljuk rövid határidővel! 1 munkanap alatt!
Nem kell időpontot kérnie és sorban állnia az okmányirodában!

 • Átírás: személygépkocsi, tehergépkocsi, motorkerékpár, utánfutó és lassú jármű
 • Átrendszámozás; rendszám pótlás, csere, EU-sítás
 • Regisztrációs matrica pótlás
 • Forgalmi engedély csere
 • Üzembentartó bejegyzése
 • Forgalomból kivonás
 • Záradék bejegyzés
 • Forgalmi javítás
 • stb.

Az okmányirodai gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

A törvényi szabályozás értelmében a az adásvétel dátumától számítva 15 napon belül be kell jelenteni a gépjármű tulajdonjogának megváltozását. A bejelentési kötelezettség az eladót, az átírási kötelezettség a vevőt terheli.

Ha a gépkocsi megvásárlásától számítva 15 napon belül nem íratja át a gépkocsit, az okmányiroda
hivatalból a rendőrhatóságnak jelenti, hogy később lett átíratva a gépkocsi.
0-30.000.- Ft ig terjedő szabálysértési bírságot szabhat ki a rendőrség.
Valamint az APEH is bírságolhat az illeték késői megfizetése miatt.

Külföldi vevő esetén az adás-vételi szerződésbe célszerű belefoglalni, hogy a vevő belföldi használatra vagy külföldre szállításra vásárolja a járművet. Ez utóbbi esetben az eladónak ki kell vonni a gépjárművet a magyarországi országi forgalomból, a rendszámot és okmányokat pedig le kell adni az okmányirodán.
A vevő, az eladó és a tanúk személyéről a személyi okmányok bemutatásával kell meggyőződni. Magánszemélyek gépjárművet bontásra nem vásárolhatnak, a bontásra szánt járművet csak az EU-s bontókba lehet leadni. A gépjármű forgalomból végleges kivonásához szükséges okmányokat is csak a bontó adhatja ki.
Fentiek betartása az eladó érdeke, hiszen valamennyi fizetési kötelezettség a nyilvántartásban szereplő tulajdonost terheli!

Tulajdonjog változásához szükséges dokumentumok:

 • adásvételi szerződés, két tanúval aláíratva, pontos dátummal ellátva eredeti példányban;
 • járműkísérő lap (eredetvizsga);
 • forgalmi engedély;
 • törzskönyv (új típusú forgalmi engedélynél);
 • érvényes kötelező felelősségbiztosítás kötvénye a vevő nevére megkötve;
 • személyi igazolvány, lakcímigazolvány;
 • adókártya;
 • a jármű hengerűrtartalmától függő átírási illeték:
Jármű Jármű gyártástól számított kora
hajtómotorjának teljesítménye (kW) 0-3 év 4-8 év 8 év felett
0-40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41-80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81-120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW

650 Ft/kW

 • 12000.- közigazgatási eljárási illeték csekken befizetve;
 • egyéb eljárásokkal, fizetési kötelezettségek törléséről kapcsolatos iratok ( pl. opció, végrehajtás, bírságok stb.).

Utánfutó, pótkocsi átírása (tulajdonváltás esetén)

 • adásvételi szerződés
 • forgalmi engedély
 • törzskönyv (új forgalmi esetén)
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya vagy hatósági bizonyítvány a személyi számról
 • új tulajdonos adókártyája
 • eredetvizsgálatról szakvélemény
 • kötelező felelősségbiztosításról szóló kötvény, befizetett csekk
 • 9000,- Ft átírási illeték (2500 kg-ig)
 • 22000,- Ft átírási illeték (2500 kg felett) - befizethető az irodán átvett csekken

Lassú jármű illetve mezőgazdasági vontató tulajdonos változása esetén szükséges dokumentumok:

 • adásvételi szerződés, két tanúval aláíratva, pontos dátummal ellátva eredeti példányban
 • igazolólap;
 • törzskönyv;
 • érvényes kötelező felelősségbiztosítás kötvénye a vevő nevére megkötve;
 • személyi igazolvány, lakcímigazolvány;
 • adókártya;
 • 4800.- Ft Igazolólap kiállítása (csekk és befizetés az okmányirodában);
 • 6000.- Ft közigazgatási eljárási illeték a törzskönyv kiállításához, csekken befizetve.

Üzembentartó bejegyzéséhez szükséges dokumentumok:

 • üzembentartói kérelem és szerződés, két tanúval aláíratva, pontos dátummal ellátva;
 • kötelező felelősségbiztosítás kötvénye az üzembentartó nevére megkötve;
 • üzembentartó és a tulajdonos személyi igazolványa, lakcímigazolványa ill. mindkét fél személyes megjelenése;
 • forgalmi engedély;
 • törzskönyvvel rendelkező járműveknek 6000.- Ft, ennek hiányában a törzskönyv kiállításával együtt 12000.-Ft közigazgatási eljárási illeték, csekken befizetve;
 • átírási illeték 25%-a az üzembentartó nevére.

Forgalomból történő kivonás tulajdonos kérésére:

Végleges kivonáshoz:

 • forgalmi engedély;
 • törzskönyv (ha van);
 • 2 db rendszámtábla;
 • EU-s bontási engedély;
 • 2300.- Ft eljárási illeték, melyet csekken kell befizetni;
 • személyi igazolvány, lakcímigazolvány.

Ideiglenes kivonáshoz:

 • forgalmi engedély;
 • 2300.- Ft eljárási illeték, melyet csekken kell befizetni;
 • személyi igazolvány, lakcímigazolvány.

Az ideiglenes forgalomból kivonás legfeljebb 6 hónapig tarthat, egyszer hosszabbítható. Az egy éves időtartamot túllépő gépkocsik esetében eredetvizsgálat szükséges, illetve EU-s bontási igazolással kell átminősíteni az ideiglenes kivonást végleges kivonássá.

Ismételt forgalomba helyezéshez szükséges dokumentumok:

Végleg kivont járműveknél:

 • forgalmi engedély;
 • törzskönyv (ha volt);
 • műszaki vizsgalap;
 • járműkísérő lap (eredetvizsga);
 • rendszámtábla ára: 8500.- Ft (csekken fizetendő);
 • forgalomba helyezési eljárási illeték 8400.- Ft (csekken fizetendő)
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya
 • forgalmi engedély kiállításához 6000.- Ft, törzskönyv kiállításával együtt 12000.- Ft közigazgatási eljárási illeték, csekken befizetve.

Ideiglenesen kivont járműveknél:

 • forgalmi engedély;
 • ha időközben lejárt a jármű műszaki vizsgája, műszaki vizsgalap;
 • műszaki címke ára (csekken fizetendő);
 • forgalomba helyezési eljárási illeték (csekken fizetendő);
 • hátsó rendszámtábla (le kell szerelni és az okmányirodába behozni);
 • személyi igazolvány, lakcímigazolvány;
 • ha a járműnek van törzskönyve, 6000.- Ft közigazgatási eljárási illeték csekken befizetve;
 • ha a járműnek nincs törzskönyve vagy régi típusú forgalmi engedéllyel rendelkezik, akkor 12000.- Ft közigazgatási eljárási illeték csekken befizetve.

Jogerőre emelkedett kitiltás után, ismételt forgalombahelyezésnél további 8400,-Ft eljárási díj és a jogerősen kirótt esetleges mulasztási bírság megfizetése szükséges.

Lakcímváltozás bejelentéséhez szükséges dokumentumok:

 • forgalmi engedély;
 • személyi igazolvány és az új lakcímkártya;
 • új tipusú forgalmi engedélynél 2300.- Ft eljárási illeték (csekken fizetendő);
 • régi tipusú forgalmi engedélynél, törzskönyv megléte esetén 6000.- Ft közigazgatási eljárási illeték csekken befizetve ;
 • ha a járműnek nincs törzskönyve, akkor 12000.- Ft közig.eljárási illeték csekken befizetve, (a törzskönyv kiváltása ez esetben kötelező).

Műszaki változások bejelentéséhez (pl. műszaki vizsga, vonóhorog bejegyzése, betelt forgalmi engedély cseréje, átalakítási engedélyek bejelentése) szükséges dokumentumok:

 • forgalmi engedély (új típusú forgalmi engedélynél ha olyan adatváltozás történik, amely szerepel a törzskönyvön, akkor ez utóbbit is cserélni kell);
 • műszaki vizsgalap (vizsgabejegyzés esetén a hátsó rendszámtáblát le kell szerelni);
 • átalakítási engedélynél a Közlekedési Főfelügyelet határozata;
 • személyi igazolvány;
 • 6000.-Ft közigazgatási eljárási díj csekken fizetve, (törzskönyv-csere nélkül), vagy 12000,-Ft (a törzskönyv cseréje esetén);
 • személyi igazolvány, lakcímigazolvány;
 • szükség szerint vámhivatali határozat a regisztrációs díj megfizetéséről.

Banki, pénzügyi korlátozások, záradékok törléséhez szükséges dokumentumok:

Opciós (terhelési és elidegenítési) záradék törlése:

 • forgalmi engedély;
 • banki törlési engedély okmányiroda részére;
 • személyi igazolvány, lakcímigazolvány, adókártya;
 • 2300,-Ft eljárási illeték (csekken fizetendő).

Lízing illetve tartós bérleti szerződés megszüntetéséhez szükséges dokumentumok:

 • forgalmi engedély;
 • törzskönyv;
 • banki engedély a tulajdonjog törléséhez;
 • személyi igazolvány, lakcímigazolvány, adókártya;
 • 12000.- Ft csekken fizetve (forgalmi engedély és törzskönyvcsere szükséges!).

Forgalmi engedély pótlásához (elveszett, eltulajdonított) szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány, lakcímigazolvány esetleg érvényes személyazonosító okmány (új típusú jogosítvány, útlevél)
 • régi típusú forgalmi engedély pótlásánál 12000.- csekken fizetve, új típusú forgalmi engedély pótlásánál 6000.- csekken fizetve
 • új forgalmi engedély csak akkor adható ki, ha a műszaki vizsga érvényes!
 • hátsó rendszámtábla bemutatása
 • vesztés esetén rendőrségi vagy helyben felvett jegyzőkönyv

Törzskönyv pótlásához szükséges dokumentumok:

 • rendőrségi bejelentésről jegyzőkönyv (megsemmisülés esetén is!);
 • személyi igazolvány, lakcímigazolvány;
 • forgalmi engedély;
 • 6000,-Ft eljárási illeték (csekken fizetendő).

(Az okmányirodában tett bejelentés után az iratok felterjesztésre kerülnek a KEK KH KNYO-hoz, ők intézkednek a törzskönyv számának megjelentetéséről a Magyar Közlönyben. A Közlönyben történt megjelenéstől számított 15 nap múlva pótolható a törzskönyv.)

Színváltozáshoz szükséges dokumentumok:

 • forgalmi engedély (új típusú forgalminál egy bejegyzés 2300.-Ft, a régi típusú forgalmit cserélni szükséges);
 • törzskönyv (ha van): ha nincs, akkor a kiállításhoz 6000.- Ft, csekken fizetve
 • személyi igazolvány, lakcímigazolvány.

Külföldről behozott használt jármű első forgalomba helyezése:

 • a származási ország forgalmi engedélye;
 • külföldi számla hiteles fordítással;
 • származás ellenőrzési határozat;
 • regisztrációs díj befizetéséről szóló VPOP-határozat;
 • műszaki vizsgalap;
 • járműkísérő lap (eredetvizsga)
 • a Közlekedési Főfelügyelet forgalomba helyezési engedélyéről szóló határozata;
 • ha belföldön történt az adásvétel, adásvételi szerződés két tanúval aláíratva, pontos dátummal ellátva, ilyenkor tulajdonjog-változás miatt átírási illetéket kell fizetni, mely csekken fizetendő az okmányirodában;
 • kötelező felelősségbiztosítás kötvénye;
 • rendszámtábla ára 8500.- (csekken fizetendő, az okmányirodában);
 • 12000.-törzskönyv és forgalmi engedély kiállításához csekken fizetve.

Motorcseréhez szükséges dokumentumok, típusazonos motor esetén:

 • számla vagy adásvételi szerződés, melyen szerepel, milyen rendszámú gépkocsiból szerelték ki a motorblokkot (két autóban nem szerepelhet ugyanaz a motorszám, tehát az az autó, melyből kiszerelték, forgalomból kivont állapotban legyen vagy abban is motorcsere történjék);
 • forgalmi engedély;
 • törzskönyv (ha van);
 • személyi igazolvány, lakcímigazolvány, adókártya;
 • 12000.- okmányokra, csekken fizetve;
 • szakszervíz igazolása vagy műszaki vizsgalap.

Rendszám pótlásához szükséges dokumentumok:

Amennyiben az egyik rendszámtábla veszett el, és még nem volt utángyártva, az okmányirodában utángyártás engedélyezése kérhető.

 • forgalmi engedély;
 • személyi okmányok;
 • 12300.- Ft hivatali csekken fizetve.

Regisztrációs matrica utángyártásához szükséges dokumentumok

 • 1550,-Ft csekken fizetve;
 • A szélvédőcsere igazolása.
  A matrica maradványait le kell adni vagy ennek hiányában büntetőjogi nyilatkozatot kell tenni!

Átrendszámozás kéréséhez szükséges dokumentumok:

 • rendőrségi jegyzőkönyv a bejelentésről (amennyiben lopás vagy vesztés történt)
 • forgalmi engedély
 • személyi igazolvány, lakcímigazolvány
 • rendszámtábla befizetéséhez 8500.- Ft csekken fizetve
 • régi tipusú forgalmi engedélynél 12000.- Ft, új tipusú forgalmi engedélynél 6000.- Ft csekken fizetve

Örökösödési tulajdonjog-változáshoz (hagyaték) szükséges dokumentumok:

 • jogerős hagyatéki végzés;
 • forgalmi engedély;
 • törzskönyv (ha van);
 • kötelező felelősségbiztosítás kötvénye az örökös nevére;
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya;
 • 12000.- Ft csekken fizetve.

Külföldről behozott jármű származásellenőrzése:

 • külföldi forgalmi engedély hiteles fordítással
 • külföldi vagy belföldi számlahiteles fordítással vagy adás-vételi szerződés
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya
 • jogosultság igazolása képviselet ellátására
 • 8400,-Ft csekken fizetve.

Céges gépkocsik ügyintézéséhez fontos, további tudnivalók:

Minden esetben, amennyiben a tulajdonos jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén mellékelni kell:

 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, ill. a Cégbíróság által kiadott másolatot;
 • 3 hónapnál nem régebbi aláírási címpéldány, ill. a Cégbíróság által kiadott másolatot;
 • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást;
 • illetékmentesség esetén az arról szóló nyilatkozatot;
 • meghatalmazás esetén a megbízásról szóló irat, a meghatalmazott személyi igazolványával;
 • cégbélyegző.

Minden esetben (kivéve idézések esetében) eljárhat meghatalmazott személy, feltétele a meghatalmazás, melyen pontos dátum szerepeljen és két tanú aláírásával hitelesítse.

Hatósági ügyek intézésénél (forgalomból kitiltás, kényszerátírás stb.) csak az idézett személy járhat el.

Az árufuvarozói (sárga) rendszámtáblával kapcsolatos ügyek intézése bizonyos esetekben, de egy része csak a Központi Okmányirodában történik (Budapest, XIII. Visegrádi út 110.).

Érdeklődni: +36 30 600 2600

www.auto-vizsga.hu

©2009 autó-vizsga.hu Minden jog fenntartva